Contactgroepen

Limburg Noord-Brabant Zeeland Zuid-Holland Noord- Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Drenthe Groningen Friesland Online Wij hebben ook online contactgroepen

Naasten Centraal organiseert op veel plaatsen in het land contactgroepen. In een contactgroep kun je lotgenoten ontmoeten en onderlinge gesprekken voeren, onder begeleiding van onze vrijwilligers. Het is een krachtig middel om elkaar te ondersteunen, ook omdat je elkaar weinig hoeft uit te leggen en de herkenning groot is. Sommige groepen zijn algemeen, voor alle betrokkenen bij alle psychische ziektebeelden. Andere zijn specifieker, bijvoorbeeld contactgroepen alleen voor kind van of partner van of toegespitst op een ziektebeeld.

Het is spannend om te beginnen in een nieuwe groep waar je nog niemand kent. Maar de impact ervan is ook groot. Over het algemeen zijn de deelnemers erg blij met hun groepen en ervaren ze die als helend en steunend.

Online contactgroepen

Vanwege de coronabeperkingen bieden we steeds vaker online contactgroepen aan, waarbij het contact plaatsvindt door middel van beeldbellen met Zoom of Microsoft Teams. Het voordeel is dat je overal in Nederland kunt deelnemen, al heb je wel een goede internetverbinding nodig. Als je geen ervaring hebt met beeldbellen, dan helpen we je graag op gang.

Klik op het Online wolkje in het landkaartje voor het aanbod.