Organisatie

Bestuur

De bestuurders zijn vrijwilligers die naast hun gewone baan werken aan beleidsontwikkeling en belangenbehartiging van familie van. Dat werk doen zij onbetaald. De bestuursleden hebben verschillende achtergronden en op een verschillende manier affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg.

Cisca Goedhart (voorzitter)

‘Mijn motivatie om bestuurslid bij Labyrint-In Perspectief te zijn is de ondersteuning van andere familieleden die ik zelf heb ondervonden toen ik de stichting leerde kennen. Dit wil ik graag weer aan anderen doorgeven. Vroeger deed ik dat bijvoorbeeld als gespreksgroepbegeleider en tegenwoordig als bestuurslid. Verder is Labyrint-In Perspectief een goede organisatie waar ondersteunende programma’s voor familieleden worden aangeboden die elders niet te vinden zijn. Het is uniek door de grote ervaringsdeskundigheid van vrijwilligers die deze programma’s uitvoeren. Die vrijwilligers zijn bijzonder en bovendien enorm gedreven.’

Hein van der Hulst (algemeen bestuurslid)

In 2009 werd mij gevraagd bestuurslid te worden van Naasten Centraal (toen nog Labyrint-In Perspectief) een mooie aanvulling op mijn werk binnen de sociale psychiatrie. Het belang van de omgeving c.q. de naasten van cliënten kan immers niet genoeg worden benadrukt. Vanuit Labyrint-In Perspectief heb ik in verschillende gremia dit belang mogen bepleiten; het is hard nodig. Ook ontstond een Steungroep in Nijmegen. Labyrint-In Perspectief werd langzamerhand een relevante speler in het GGZ-veld en onze nauwe samenwerking binnen MIND werkt alleen maar versterkend. Onze nieuwe naam MIND Naasten Centraal maakt ons wellicht nóg bekender. En dat kan allemaal dankzij een leger aan vrijwilligers. Genoeg werk aan de winkel en ook genoeg gedrevenheid van al die vrijwilligers. Ook de langste mars begint met de eerste stap. Samen staan we sterker. 

Hein van der Hulst

Vincent Vis (penningmeester)

Volgt nog.

DoelstellingLandelijk bureau