Naasten Centraal Young

In 2019 zijn we gestart met Naasten Centraal Young (toen nog Labyrint Young). Naasten Centraal Young is een onderdeel van Naasten Centraal waarmee wij ons specifiek richten op de behoeften van jongvolwassenen (18–35 jaar) die een naaste hebben met psychische en/of verslavingsproblematiek. Dat kan een ouder zijn, maar ook een broer/zus, partner of andere naaste.

Voor en door jongvolwassen naasten

Het team van Naasten Centraal Young bestaat uit jongvolwassen KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen) en brussen (broers/zussen). Wij weten hoe het is om op te groeien in een lastige thuissituatie, dat het zwaar kan zijn om een kwetsbare naaste te hebben en hoe dit van invloed is op jouw leven. 

Met Naasten Centraal Young willen we een inspirerende en toegankelijke community creëren waarin onze behoeften centraal staan en waar je terecht kunt voor herkenning en steun. Wij hebben niet gekozen voor onze situatie, maar proberen er zo goed mogelijk mee om te gaan.